2024.04.19

Thông tin tư vấn (ベトナム語)

Nội y

Ngày khám:
Thứ Tư~Thứ sáu(12:00~20:00)
Thứ bảy・Chủ nhật・ngày lễ(9:00~17:00)
Ngày nghỉ định kỳ:Thứ hai・Thứ ba
Khả thi:khám bệnh・Xét nghiệm máu・điều tra COVID-19&bệnh cúm
không thể nào:bài kiểm tra chụp X-quang・điện tâm đồ
nhu cầu:

  1. sự đặt chỗ→(https://machspeedclinic.com/) 
  2. thẻ bảo hiểm
  3. thông dịch viên hoặc dịch ứng dụng(Chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật)